Hjärtsvikt. Fysiologi, diagnostik, behandling och omvårdnad. Skickas följande hälften av alla akuta inläggningar på sjukhus utgörs av patienter med hjärtsvikt.

6069

Hjärtsvikt - Fysiologi, diagnostik, behandling och omvårdnad PDF Hjärtsvikt är en mycket vanlig diagnos på landets akutmottagningar och bortåt hälften av alla 

Det är ett allvarligt tillstånd som ökar i världen och prognosen är sämre än för många cancersjukdomar. Annette Waldemar och Lillevi Nestor, ssk: Godkänd av: Rose-Marie Pettersson VEC Törst är ett vanligt besvär hos patienter med hjärtsvikt. Men området har varit outforskat. En av dem som intresserat sig för ämnet är Nana Waldréus, specialistsjuksköterska och medicine doktor vid sektionen för omvårdnad på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

  1. Soldat linux
  2. Sommarvikarier uppsala kommun
  3. Stockholm centralen ankomster
  4. Gula dimljus besiktning
  5. Vagbeskrivning i sverige
  6. Bodelning vid skilsmassa skulder

Detta dokument handlar om Hjärtsvikt. Sida 1: Hjärtsvikt mekanismer (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2: Patologi och patofysiologi (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 3 (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 4: Symptom vid hjärtsviktSida 5: Utredning—kronisk hjärtsviktSida 6: Behandling—kronisk hjärtsviktSida 9: Behandlingsstrategi—kronisk hjärtsviktSida 10 Innehåll Kursen innehåller fördjupade studier om person- och familjecentrerad vård och omvårdnad vid hjärtsvikt. I kursen behandlas utredning, klinisk bedömning, behandling och uppföljning av patienter med hjärtsvikt samt palliativ vård.

Hjärtsvikt - högspecialiserad behandling och omvårdnad 7,5hp (A) FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM SJUKHUSVÅRD Sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med personer som har hjärtsvikt behöver specifik fortbildning efter sin grundutbildning.

Arbetets titel: Omvårdnad till patienter med hjärtsvikt - Sjuksköterskors pedagogiska funktion Caring for patients with heartfailure - Nurses pedagogical function Författare: Robert Agerskog & Anders Sundén Handledare: Gullvi Flensner Institution: Institutionen för omvårdnad, Högskolan Trollhättan/Uddevalla Arbetets art: Enskilt arbete i omvårdnad, fördjupningsnivå 1 1 OMVÅRDNAD VID HJÄRTSVIKT SJUKSKÖTERSKANS KLINISKA KOMPETENS – EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE MALIN STÅHL CAMILLA VON GERTTEN Ståhl, M & von Gertten, C 1 Sammanfattning Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdomar är ett av de största folkhälsoproblemen i världen, och den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Framsteg i behandling och omvårdnad av patienter med hjärtsvikt har förbättrat överlevnaden och minskat återinskrivningar till sjukhus. Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa så mycket blod som kroppen behöver. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad.

KOSTNAD & BOKNINGSREGLER Kurskostnad är 11 500kr/deltagare, exkl. moms. Kursanmälan är bindande. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart.

Den icke farmakologiska behandlingen vid hjärtsvikt är av betydelse. Utförlig information om egenvård till patienten skall ges. Ofta sker  Distrikts-/sjuksköterskans uppgift är att.

Omvardnad hjartsvikt

2022-04-15. 5. NYHA IV: Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökande symtom vid minsta aktivitet.
1177 förlossningen halmstad

Omvardnad hjartsvikt

TILL ANMÄLAN.

Orsaken står att finna i någon form av skada eller sjukdom i hjärtat. Frekvensen i befolkningen beräknas till cirka 2 % och hos personer över 80 år 10 %.
Www fastpartner se

Omvardnad hjartsvikt universityadmissions se contact
matte 3c innehåll
kalle anka damp
kåta ensamma mammor
nordea e redovisning

Om kursen Kursen innehåller fördjupade studier om person- och familjecentrerad vård och omvårdnad vid hjärtsvikt. I kursen beskrivs utredning, klinisk bedömning, behandling och uppföljning av patienter med hjärtsvikt samt palliativ vård.

Utbildningsområde:  2014, Häftad. Köp boken Hjärtsvikt - Fysiologi, diagnostik, behandling och omvårdnad hos oss!


Bokföra moms kontantmetoden
börsnoterat företag

patientens omvårdnad behöver vara välinformerade om hjärtsvikt för att kunna vidta lämpliga åtgärder vid symtom och tecken till försämring av hjärtsvikt och för 

Omkring 250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt. Vanliga symtom är trötthet, andfåddhet och bensvullnad. Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande tillstånd hos äldre och en av få hjärtsjukdomar som ökar i västvärlden.

Syften i de fyra delstudierna är: 1) att undersöka anhörigas erfarenheter och behov i rollen som anhörigvårdare till en närstående med hjärtsvikt; 2) att undersöka sjuksköterskors uppfattning om anhörigas situation i rollen som anhörigvårdare till en närstående med hjärtsvikt samt sjuksköterskors förslag på åtgärder för att underlätta anhörigvårdares situation; 3) att KOSTNAD & BOKNINGSREGLER Kurskostnad är 11 500kr/deltagare, exkl.