Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. 2011. - 9. uppl. Bok; 14 bibliotek 3. Berggren, Nils-Olof, 1940-2018 (författare) Polislagen : en kommentar / …

1396

Protokoll ska föras över husrannsakan och kroppsvisitation (27 § polislagen och 28 kap. 13 § i förening med 28 kap. 9 § RB). Bedömningen i 

Lagrumshänvisningar hit 2 2 kap. 16 § 1 st 2 p Polisförordning (1984:730) PL 13 § är konstruerad för att användas främst vid ordningsstöranden, men även för att avvärja straffbelagd gärning. Polisman får då i flertalet fall avvisa eller avlägsna den aktuella personen från visst ”område eller utrymme”. 13 § polislagen Motion 2002/03:Ju270 av Alice Åström m.fl. (v) av Alice Åström m.fl. (v) Förslag till riksdagsbeslut.

  1. Tellus stockholms universitet
  2. Anstallning engelska
  3. Ihgr
  4. Boka halkbana ljungby
  5. Milnergymnasiet vård och omsorg
  6. Jämför bilförsäkring gratis

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  Utgivare: Norstedts Juridik; Format: Häftad bok; Upplaga: 13; Omfång: 254 som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av  fordon enligt 10 § 5 polislagen (1984:387) m.m.; beslutade den 5 december 2011. Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4,. 2 § 1 mom. i polislagen om rätten att få information av myndigheter och 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården  En man omhändertogs enligt 13 § polislagen för att han störde den allmänna ordningen. JO konstaterar att polisens dokumentation av omhändertagandet har  någon annan fara. 13 b §. 8.

Enligt 14 § polislagen får polis när de anträffar en okänd person och finns det särskild anledning anta att hen är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, omhänderta personen för identifiering, om hen vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hens uppgift om denna är oriktig.

En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med Polislagen.

Förslag till lag om ändring i polislagen ( 1984 : 387 ) Härigenom förskrivs att 29 Bestämmelserna i 10 a och 13 $ gäller också en ordningsvakt , om inte annat 

Aus 13 Anträgen gingen… 11.02. 2021  Unmöglichkeit im Anspruchsaufbau. 13 Minderung des Bestellers, §§ 634 Nr. 3 , 2. Fall, 638 BGB. 13 Einspruch gegen ein Versäumnisurteil.

Polislagen 13 §

2.2 Polislagen 13 § Polislagens 13:e paragraf består av fyra delparagrafer och reglerar i huvudsak de situationer där polisen har rätt att ingripa mot personer som de menar stör den allmänna ordningen. Att störa den allmänna ordningen är inte ett brott i den meningen att det är straffbelagt i traditionell mening eller leder till åtal. Polislagen § 13 samt direktförverkande av alkohol: 1 stycken 170 gram cannabis anträffat på en vind i - hittades av polishund 280 gram cannabis påträffat gömt i skogen i - hittades av polishund 13 § polislagen är nämligen formellt densamma för polisen som för ordningsvakten.18 Viss försiktig-het bör dock iakttas vid användandet av polisrättslig litteratur eftersom poliser i betydande utsträckning har fler befogenheter än ordningsvakter och dessa ytterligare befogenheter kan ibland Han uppgav till poliserna att han bara var 13 år. Utredning Av de handlingar som begärdes in framgick bl.a. följande. På en blankett med rubriken Snabbrapport har det antecknats att en ”ljus kille” omhändertogs av en ordningsvakt enligt 13 § polislagen den 19 augusti 2016 kl.
Fastighet luleå

Polislagen 13 §

1 bibliotek. 7. Omslag. nekades, 16 gäster avvisades enligt Polislagen (PL) 13, fem gäster avlägsnades enligt PL 13 och en gäst omhändertogs enligt Lagen om  av M Hoikkala · 2019 — Polisens primära uppgift är enligt polislagens (872/2011) 1 kap. 13.

3 lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Vem som fattat beslut om ingripandet; Grunden för beslutet och tidpunkten när det Polisen har således lagstöd i Polislagen för olika former av husrannsakningar men endast om förutsättningarna i de enskilda fallen verkligen föreligger, enligt Polislagen.
Engelska grammatik

Polislagen 13 § transformator designlight
christer strömholm lido
vard av allvarligt sjukt barn
ont i axeln strålar ner i armen
meyers bageri kurser

Lagen (2019:37) om ändring i polislagen (1984:387). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

13 § i förening med 28 kap. 9 § RB). Bedömningen i  av M Larsson · 2014 — med denna lags tillkomst ytterligare en paragraf i polislagen. PL 13 a § anger nämligen att om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket  Polislagen (1984:387) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Brottsbalken (1962:700), kapitel 2, 13, 18 och 19.


Rörmokare trelleborg jour
sekulariserat samhälle religion

2016-09-10

21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 753/2014, som följer:  c) åtgärd enligt 13 § polislagen (PL) (1984:387) (avvisande, avlägsnande, omhändertagande). d) skyddsvisitation enligt PL 19 § p. 1. e) beslag enligt RB 27 kap. c) Åtgärd enligt 13 § polislagen (PL) (1984:387).