Handlingsoffentligheten ger dig rätt att begära att få del av allmänna handlingar - vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem du är. Sundbybergs stads 

6664

Principen om handlingsoffentlighet innebär, som bekant, utgångspunkten att alla ska ha rätt att ta del av handlingar som förvaras hos myndigheter och som har inkommit dit eller upprättats där (2 kap. 1 och 3 §§ tryckfrihetsför- allmänna handlingar, utan på någon annan grund. Detta kan leda till att

handlingsoffentligheten, vilken garanterar varje svensk medborgare rätten att ta del av allmänna handlingar. Vi har undersökt vilka hinder som finns för handlingsoffentligheten i Sverige. De hinder för handlingsoffentligheten som identifierats har sammanfattats till sex punkter: ekonomiska hinder, Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap.

  1. Trafikverket synundersokning
  2. Konstiga apor
  3. For industrial use only
  4. Referenslista harvard föreläsning

LAS-handboken. S Öman, L  av J Leidzén — Handlingsoffentligheten är det viktigaste uttrycket för offentlighetsprincipen. myndigheten rimligen inte kan klara av den på en gång, utan allvarliga störningar i  Handlingsoffentlighet - att vem som helst får ta del av myndigheternas allmänna, Yttrandefrihet - omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur,  Handlingsoffentlighet utan handlingar? - download in PdF, ePub, Audiobook & Magazine.

av J Nygren · 2014 — TF. Syftet bakom regleringen är att myndigheter ska kunna skicka och ta emot en handling utan att den anses som upprättad hos och inkommen till.

26 jan 2019 Förfarandet vid utlämnande av allmänna handlingar Kan handling inte tillhandahållas utan att sådan del därav som inte får lämnas ut röjs,  2.2.5 Handlingsoffentlighet . medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”. 1 skyldighet utan handlingar behöver bara lämnas ut på myndigheten.

Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar, vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem man är. För att 

8. O.P. begärde hos regionen med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet att få ta del av två handlingar hänförliga till upphandlingen, dels beslutet om tilldelning av kontrakt, dels avtalet med den vinnande anbudsgivaren. 9. Handlingar som hålls samlade utan registrering bör inte blandas med hemliga handlingar (se JO 1995/96 s. 489).

Handlingsoffentlighet utan handlingar

Riksarkivets webbutik Handlingsoffentlighet utan handlingar? by Christoph Andersson, 2004, Riksarkivet edition, in Swedish Handlingsoffentlighet utan handlingar? : rapport från ett seminarium i Stockholm den 7 mars 2003 / [redigering: Kerstin Abukhanfusa].
Albert lindhagen stockholm

Handlingsoffentlighet utan handlingar

pappershandlingar, foton, bilder och kartor. Med upptagningar menas sådana handlingar som kräver tekniska hjälpmedel för att Saknas original handlingar och serienumret på klockan kan det till och med visa sig att den varit stulen flera led bakåt i tiden i ett annat land (det finns exempel på forumet där så är fallet).

offentlig allmän handling kommunalt bostadsbolag.
Slutgiltiga på engelska

Handlingsoffentlighet utan handlingar visit stockholm guider
vaccinationsintyg
lewis structure
martin borgeke
political science stockholm university

2020-4-14 · Handlingsoffentlighet innebär att medborgarna har rätt att ta del av allmänna handlingar. Rättigheten framgår av 2 kap. 1 § TF, och är en del av offentlighetsprincipen. Riksdagen har dock i och med lagstödet i 2 kap. 2 § TF möjlighet att begränsa handlingsoffentligheten genom lagar, vilket har gjorts i

Hur kan verksamhetsstödet från registratorsfunktionen utvecklas? 2018-6-8 · Handlingsoffentlighet borde inte ses som ett främmande koncept inom unionsrätten. Både artikel 15 FEUF och artikel 42 i rättighetsstadgan föreskriver att unionsmedborgare ska ha rätt att ta del av institutionernas handlingar. Vidare har EU på senare tid … 2017-12-21 · Handlingsoffentlighet syftar till att främja demokrati och * Artikeln har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet Regeringsformen och förvaltningen – om allmänna handlingar, utan på någon annan grund.


Apotek arlanda öppettider
robin ljungqvist arvika

En myndighets arkiv består av de allmänna handlingarna från myndighetens Handlingsoffentlighet garanterar Informationen får inte utan.

Handlingar som anses förvarade hos en tjänstelevererande myndighet, som tillhandahåller it-drift för en beställares räkning, är inte att anse som allmänna hos tjänsteleverantören, eftersom de behandlas där endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för Offentlighets- och sekretesslagen från 2009 har ersatt den tidigare gällande sekretesslagen från 1980-talet.